Skip to main content

Posts

Shkalla e ndotjes së lumenjëve në Republikën e Kosovës Kosova në aspektin hidrografik i takon tre pellgjeve detare: Detit Adriatik, Detit të Zi dhe Detit Egje. Pjesa më e madhe e territorit të Republikës së Kosovës i takon pellgjeve të Detit të Zi dhe Detit Adriatik (Ibri me degët e saj dhe Morava e Binçës, Drini i Bardhë). Lumenjtë e Kosovës janë të ekspozuar ndaj ndotjes nga faktorë të ndryshëm, qofshin ata nga industria, bujqësia, apo edhe nga pjesa individuale (kanalizimet). Nga harta e paraqitur shihet qe lumenjtë më të ndotur kryesisht janë në Rrafshin e Kosovës, ku njëkohësisht janë të përqendruara pjesa më e madhe e popullsisë së Kosovës, e po ashtu edhe disa industri siç janë ato energjetike, të përpunimit industrial dhe ato teknologjike. Në pjesën e Rrafshit të Dukagjinit niveli i ndotjes së lumenjëve është në nivele më të vogla, por që nuk përjashtohen nga konkluza e përgjithshme që në Kosovë shumica e rrjedhave lumore janë të ndotura nga faktorë të ndryshëm, të cilët rrezik
Recent posts

Gjendje aktuale e deponive sanitare të mbeturinave në Republikën e Kosovës

Republika e Kosovës, si shteti më i ri në kontinentin Evropian ende nuk ka të dhëna të besueshme dhe të verifikuara të mbeturinave që gjenerohen në nivel vendi. Duke u bazuar në të dhënat e regjistrimit të popullsisë të viti 2011 të realizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës që ka nxjerr një numër prej afro 1 milion e 779 mijë e 521 banorë rezulton që sasia vjetore e mbeturinave për kokë banori është 0.9 kg/banorë/ditë . Nga të dhënat e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK) sasia totale e mbeturinave që gjenerohen në Kosovë është afërsisht 580 milion tonë/vit , ndërsa nga e gjithë kjo shumë e mbeturinave afërisht 392 milion ton (72%) arrihet të deponohet në vende e përcaktuara për deponim, konkretisht 68% deponohet në deponitë sanitare. Sipas të dhënave të publikuar rezulton që Kosova karakterizohet me shkallë të ulët të mbulimit me shërbime të mbledhjes së mbeturinave prej 60%. Në zonat urbane shërbimi i rregullt i mbledhjes së mbeturinave mbulon 75% të popullsi

A e dini se sa sipërfaqe pyjore jemi duke i humbur çdo ditë në Kosovë?

  A e dini se sa sipërfaqe pyjore jemi duke i humbur çdo ditë në Kosovë? A jeni në dijeni se çfarë ka ndodhur me pyjet tona këto 20 vitet e fundit? Këto janë disa nga pyetjet të cilat ishin shtyrje për ne të e hulumtojmë dhe bëjmë një analizë më të thellë rreth gjendjes së pyjeve në Kosovë. Me përdorimin e teknologjisë së Sistemit Informativ Gjeografik (GIS) dhe duke perdorur imazhe satelitore nga Agjencia Hapësinore e Evropes, ne kemi mësuar se gjendja e pyjeve në Kosovë në 20 vitet e fundit është alarmante. Kjo na kushton të ardhmen tonë, shëndetin dhe humbjen e ajrit të pastër. Pse po ndodhë kjo në malet tona? Ky rrezik i padukshëm është heshtazi duke na e vjedhur të ardhmen tonë. Ka ardh koha të veprojmë sikur se jemi duke marrë frymen e fundit! Mirëpo nuk është vonë! Të bashkohemi si individ, biznese dhe qeveri! Të bashkohemi dhe ti mbrojmë pyjet që kanë mbetur, dhe të rigjenerojmë ato që kemi humbur. Ne mund të sigurojmë të ardhmen e shëndetshme dhe ajrin e pastër për të gjithë

PLUHURI "SAHARIAN"

Këto ditë vendi ynë dhe shume vende të tjera të Gadishullit Ballkanik dhe më gjerë në Europë po përballen me një fenomen, i cili njihet si “Pluhuri Saharian”. Kushtet meteorologjike luajnë një rol shumë të madh në përcaktimin e madhësisë, kohëzagjatjes dhe intenzitetit të stuhive të pluhurit. Modelet e motit mund të kategorizohen në dy mënyra: sistemet të motit që kanë shkallë të gjerë apo sinoptike dhe modele më të vogla të njohura si sisteme mesoskale. Sistemet sinoptike janë sisteme ballore që mbulojnë sipërfaqe të mëdha, ato shkojnë diku nga 1,000 deri në 2,400 km katorë. Stuhitë e pluhurit krijohen kur frontet futen në sipërfaqe të nxehta dhe të thata. Kur frontet e ftohta ulin ajrin e ngrohtë, gradienti i presionit rritet, dhe erërat zhvendosen dhe bëhen mjaftë të rregullta (80 – 160 km/h). Uraganet nuk janë stuhitë e vetme që rrotullohen në brigjet perëndimore të Afrikës dhe udhëtojnë përtej Oqeanit Atlantik. Stuhitë e pluhurit Saharian apo retë masive të rërës së erës dhe llumi

Infrastruktura Dinamike

 Një bisedë me botën           Kur shumica nga ne e dëgjojnë fjalën infrastrukturë, ju vije në mendje për diçka që është fikse, e përhershme, largë syve, mekanike etj. Ato mund të jenë tuba, tunele, shina trenash, ura, rrugë, linja elektrike, mjete lëvizëse apo ndoshta edhe fabrika, depo, porte, aeroporte dhe stacione treni. Dihet që bota nuk mund të funksionoj pa infrastrukturë. Gjithashtu kemi dëgjuar që ndonjëherë infrastruktura është e vjetër dhe e prishur dhe rregullimi i saj është i shtrenjtë. Pra, kur e dëgjojmë fjalën “infrastrukturë”, tingëllon diçka e mërzishme.         E vërteta është se infrastruktura nuk është fikse, është dinamike, madje edhe emergjente. Secili prej shembujve të përmendur më lartë ndikohet nga rrymat e shumta që kalojne nëpër të në kohë reale nga trafiku në tregti të ujit etj. Edhe tubat dhe trarët e epokës industriale tani janë të mbushur me senzor dhe teknologji intelegjente. Dhe të gjitha sistemet, madje edhe ato nëntokësore, mund të bëhen të dukshme p

The potentials of wind power in the Morava Binces basin